BÀI VIẾT  (28 bài)
8156121

BUỔI NGOẠI KHOÁ VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CÓ Ý NGHĨA THIẾT THỰC ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THCS THẮNG QUÂN.

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-SGDĐT ngày 30/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang về triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong các bậc học, cấp học đầu năm học 2012-2013 Thực hiện kế hoạch số 480/KH-PGD ĐT ngày 11/9/2012 của Phòng giáo dục và đào tạo Yên Sơn về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong các bậc học, cấp học năm học 2012 - 2013 Ngày 28 tháng 9 năm 2012 Trường THCS Thắng Quân...

BÀI GIẢNG  (999 bài)

TƯ LIỆU  (1238 bài)

GIÁO ÁN  (2099 bài)

ĐỀ THI  (1699 bài)

Thành viên tích cực
Avatar
Lục Văn Quyết
Điểm số: 18
Avatar
Vũ Huy Cường
Điểm số: 6
Avatar
nguyễn thu trang
Điểm số: 6
No_avatar
Nguyễn Văn Dũng
Điểm số: 6
Avatar
Nguyễn Trung Kiên
Điểm số: 6
Avatar
Nguyễn Châu
Điểm số: 6
Avatar
Lục Văn Quyết
Điểm số: 6
Avatar
Đinh Xuân Cường
Điểm số: 6

Website đơn vị tiêu biểu
https://sonduong.violet.vn/
Lượt truy cập: 96
Lục Văn Quyết
Lượt truy cập: 24

Website cá nhân tiêu biểu
THƯ VIỆN VĂN HỌC - HỒNG LOAN TQ
Lượt truy cập: 102
https://nhathamvan.violet.vn/
Lượt truy cập: 87
LỤC VĂN QUYẾT
Lượt truy cập: 21
luyện thi đại học Tuyên Quang
Lượt truy cập: 15
Lê Anh Nhật
Lượt truy cập: 12
Nguyễn Châu
Lượt truy cập: 6
Website Địa lí tổng hợp
Lượt truy cập: 5