BÀI VIẾT  (28 bài)

8156121

BUỔI NGOẠI KHOÁ VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CÓ Ý NGHĨA THIẾT THỰC ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THCS THẮNG QUÂN.

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-SGDĐT ngày 30/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang về triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong các bậc học, cấp học đầu năm học 2012-2013 Thực hiện kế hoạch số 480/KH-PGD ĐT ngày 11/9/2012 của Phòng giáo dục và đào tạo Yên Sơn về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong các bậc học, cấp học năm học 2012 - 2013 Ngày 28 tháng 9 năm 2012 Trường THCS Thắng Quân...

Thành viên tích cực

Avatar
Lục Văn Quyết
Điểm số: 153
No_avatarf
Hoàng Thị Minh
Điểm số: 129
Avatar
Nguyễn Đức Vượng
Điểm số: 120
Avatar
Đặng Quốc Toản
Điểm số: 84
Avatar
Đinh Xuân Cường
Điểm số: 57
Avatar
Nguyễn Xuân Tuân
Điểm số: 42
Avatar
Nông Văn Tuấn
Điểm số: 42
Avatar
Trần Mai Lan
Điểm số: 39

Website cá nhân tiêu biểu

luyện thi đại học Tuyên Quang
Lượt truy cập: 45
Lê Anh Nhật
Lượt truy cập: 22
Diễn đàn Chuyên gia tâm lý
Lượt truy cập: 12
Website Địa lí tổng hợp
Lượt truy cập: 12
Website của Nông Văn Tuấn
Lượt truy cập: 10